Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης και Ετήσιες Εκθέσεις για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (Οκτώβριος 2015)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Τμήμα ΑΡΜΗΧ (Δεκέμβριος 2013)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Τμήμα ΜΠΔ (Σεπτέμβριος 2012)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) (Ιανουάριος 2012)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Τμήμα ΜΗΠΕΡ (Νοέμβριος 2011)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Τμήμα ΜΗΧΟΠ (Σεπτέμβριος 2011)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Τμήμα ΗΜΜΥ (Ιούνιος 2011)

 

ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ)

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2022

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2021

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2020

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2019

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2018

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2017

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2016

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2015

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2013-2014)

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2012-2013)

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2011-2012)

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2010-2011)

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2009

 

Έκθεση για το Κόστος Λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2011