Επικοινωνία

Γραφείο ΜΟΔΙΠ, Κτίριο Ε5.009, 73100 Χανιά, Κρήτη

E-mail: modip<στο>tuc.gr

 

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ

Αν. Καθ. Κανέλλος Φώτιος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Δία Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας

Τηλέφωνο: 28210-37002

E-mail: vice-rector-academic@tuc.gr

 

Γραμματέας ΜΟΔΙΠ

Ελευθερία Μαλανδράκη, ΠΕ Διοικητικού, Εργαζόμενη Ορισμένου Χρόνου 

Τηλέφωνο : 28210-37416

E-mail : emalandraki@tuc.gr

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΜΟΔΙΠ

Ανδρεανή Λυρώνη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Μόνιμη Υπάλληλος

Τηλέφωνο: 28210-37413

E-mail : modip<στο>tuc.gralyroni<στο>tuc.gr

 

Διοικητική Υποστήριξη

Κυριάκου Δήμητρα, ΠΕ Μηχανικού, Εργαζόμενη Ορισμένου Χρόνου 

Τηλέφωνο: 28210-37213

E-mail : dkyriakou<στο>tuc.gr