Επικοινωνία

Γραφείο ΜΟΔΙΠ, Κτίριο Ε5.009, 73100 Χανιά, Κρήτη

E-mail: modip<στο>tuc.gr

 

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ

Αν. Καθ. Κανέλλος Φώτιος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Δία Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας

Τηλέφωνο: 28210-37002

E-mail: vice-rector-academic@tuc.gr

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΜΟΔΙΠ

Ανδρεανή Λυρώνη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Μόνιμη Υπάλληλος

Τηλέφωνο: 28210-37413

E-mail : modip<στο>tuc.gralyroni<στο>tuc.gr