Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) κάθε ακαδημαϊκής μονάδας ορίζεται από την αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Συνέλευσής της. Η ΟΜ.Ε.Α., σε συνεργασία με την οικεία ΜΟΔΙΠ, έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα .

 

Σχολή Ονοματεπώνυμο Email
     

ΜΠΔ

Βασίλειος Κουϊκόγλου, Συντονιστής 

 vkouikoglou<στο>tuc.gr

ΜΠΔ

Φαφαλιός Παύλος

pfafalios<στο>tuc.gr

ΜΠΔ

Κατζουράκης Διομήδης dkatzourakis<στο>tuc.gr

ΜΠΔ

Σαμαράς Ανδρέας asamaras<στο>tuc.gr  

 

 

 

ΜΗΧΟΠ

Δέσποινα Πεντάρη (Πρόεδρος)

 dpentari<στο>tuc.gr

ΜΗΧΟΠ

Αντώνιος Βαφείδης

 avafeidis<στο>tuc.gr

ΜΗΧΟΠ

Ευάγγελος Πετράκης

 evpetraki<στο>tuc.gr

ΜΗΧΟΠ

Πλάτων Γκαμαλέτσος

 pgkamaletsos<στο>tuc.gr

ΜΗΧΟΠ

Παυλίνα Ροτόντο

 protonto<στο>tuc.gr

     

ΗΜΜΥ

Ευτύχιος Κουτρούλης

 ekoutroulis<στο>tuc.gr

ΗΜΜΥ

Βασίλιεος Διγαλάκης 

 vdigalakis<στο>tuc.gr

ΗΜΜΥ

Βασίλειος Σαμολαδάς

 vsamoladas<στο>tuc.gr

     

ΧΗΜΗΠΕΡ

Αριστείδης Κουτρούλης, Αναπληρωτής, Συντονιστής

 akoutroulis<στο>tuc.gr

ΧΗΜΗΠΕΡ

Γουρνής Δημήτριος

dgournis<στο>tuc.gr

ΧΗΜΗΠΕΡ

Θεόδωρος Γλυτσός

 tglytsos<στο>tuc.gr

ΧΗΜΗΠΕΡ

Γεωργία Μποτζολάκη

 gmpotzolaki<στο>tuc.gr

ΧΗΜΗΠΕΡ

Αναστάσιος Μαλανδράκης

 amalandrakis<στο>tuc.gr

ΧΗΜΗΠΕΡ

Αντώνιος Μανουσάκης

 amanousakis<στο>tuc.gr

ΧΗΜΗΠΕΡ

Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης

 nxekoukoulotakis<στο>tuc.gr

ΧΗΜΗΠΕΡ

Νικόλαος Παρανυχιανάκης

 nparanychianakis<στο>tuc.gr

ΧΗΜΗΠΕΡ

Απόστολος Γιαννής

 agiannis<στο>tuc.gr

     

ΑΡΜΗΧ

Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης

 kouggrinis<στο>tuc.gr

ΑΡΜΗΧ

Δημήτριος Κανδυλάκης

 dkandylakis<στο>tuc.gr

ΑΡΜΗΧ

Μαρία Σταυρουλάκη

 mstavroulaki<στο>tuc.gr