Δημοσιοποιήθηκε η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2022 της ΕΘΑΑΕ

Δημοσιοποιήθηκε η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2022 της ΕΘΑΑΕ και είναι διαθέσιμη εδώ:

https://www.ethaae.gr/el/ethaae/etisies-ektheseis-ethaae

 

Εκθέσεις Προηγούμενών ετών  ....