Πραγματοποίήθηκε επιτυχώς η Πιστοποίηση του Νέου Προγράμματος Μεταπυχιακών Σπουδών "Βιώσιμες Τεχνόλογίες Ενεργειακών Πόρων και Πρώτων Υλών", της…

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήθηκε η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2022 της ΕΘΑΑΕ και είναι διαθέσιμη εδώ:

https://www.ethaae.gr/el/ethaae/eti…

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποίήθηκε επιτυχώς η Πιστοποίηση των πρώτων Προγραμμάτων Μεταπυχιακών Σπουδών :

  1. Απόφαση Πιστοποίησης στο Ερευνητικό ΠΜΣ στο Αντικείμενο ΗΜΜΥ…
Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποίήθηκε επιτυχώς η Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και της Σχολής Μηχανικών…

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023, στην κεντρική αίθουσα του Γλωσσικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης, η ημερίδα με τίτλο «Η Διασφάλιση…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώνει την Ημερίδα με θέμα:

«Η Διασφάλιση της Ποιότητας στο Πολυτεχνείο Κρήτης -…

Διαβάστε περισσότερα

H Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών πραγματοποιήθηκε επιτυχώς!

Περισσότερ…

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό της εκπαίδευσης, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ, σε Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας είναι διαθέσιμο στην…

Διαβάστε περισσότερα

H Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πραγματοποιήθηκε επιτυχώς!

Περισσότερα...

 

Διαβάστε περισσότερα

H Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε επιτυχώς!

Περισσότερα..…

Διαβάστε περισσότερα