Πιστοποίηση του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΜΗΧΟΠ

Πραγματοποίήθηκε επιτυχώς η Πιστοποίηση του Νέου Προγράμματος Μεταπυχιακών Σπουδών "Βιώσιμες Τεχνόλογίες Ενεργειακών Πόρων και Πρώτων Υλών", της Σχολής ΜΗΧΟΠ.

Δείτε περισσότερα...