Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

H Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών πραγματοποιήθηκε επιτυχώς!

Περισσότερα...